1.67

60%

3.25

31%

4,75

21%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5