2.20

45%

3.10

32%

3.00

33%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5