3.10

32%

3.20

31%

2.10

48%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5