1.73

58%

3.50

29%

4,00

25%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5