Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Grêmio thể thao Juventus - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

L 3 28.04.2021
Cn Marcílio Dias - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

L 3 25.04.2021
Grêmio thể thao Juventus - Concord Brazil - Catarinense Hoàn thành

2: 1 (1: 1)

W 11 22.04.2021
Câu lạc bộ Atlético Metropolitano - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Catarinense Hoàn thành

3: 3 (2: 1)

D 10 18.04.2021
Grêmio thể thao Juventus - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 1 (0: 0)

D 9 10.04.2021
EC thịnh vượng - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D số 8 03.04.2021
Grêmio thể thao Juventus - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoàn thành

3: 2 (1: 1)

W 7 31.03.2021
Đồ đạc - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Catarinense Hoàn thành

4: 0 (1: 0)

L 6 28.03.2021
Grêmio thể thao Juventus - Figueirense Brazil - Catarinense Hoàn thành

3: 2 (3: 1)

W 5 25.03.2021
Chapecoense - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Catarinense Hoàn thành

2: 0 (0: 0)

L 4 21.03.2021
Chapecoense - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Catarinense Bị hủy bỏ -:- - 4 07.03.2021
Grêmio thể thao Juventus - Hercílio Luz Brazil - Catarinense Hoàn thành

2: 0 (1: 0)

W 3 03.03.2021
Grêmio thể thao Juventus - Criciuma Brazil - Catarinense Hoàn thành

2: 0 (1: 0)

W 2 27.02.2021
Hawaii - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Catarinense Hoàn thành

2: 0 (1: 0)

L 1 24.02.2021
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Caxias - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 1

D 14 04.09.2021
Grêmio thể thao Juventus - Esportivo Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 0

W 13 28.08.2021
Grêmio thể thao Juventus - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 1

L 1 21.08.2021
Rio Branco pr - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

2: 2

D 11 15.08.2021
Cn Marcílio Dias - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 1

D 10 07.08.2021
Grêmio thể thao Juventus - FC Cascavel Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 1 (1: 1)

D 9 31.07.2021
Aimoré - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

W số 8 25.07.2021
Grêmio thể thao Juventus - Aimoré Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 0

W 7 18.07.2021
FC Cascavel - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 6 10.07.2021
Grêmio thể thao Juventus - Cn Marcílio Dias Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

2: 0

W 5 04.07.2021
Grêmio thể thao Juventus - Rio Branco pr Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 4 27.06.2021
Tham gia ville - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 0

L 3 19.06.2021
Esportivo - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

2: 1

L 2 12.06.2021
Grêmio thể thao Juventus - Caxias Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 1 (1: 1)

D 1 06.06.2021