3,75

27%

3,75

27%

1.73

58%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5