3.25

31%

3.20

31%

2.10

48%

2,00 Đúng BTS Không 1.73

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5