2.15

47%

3.10

32%

3.25

31%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5