2.50

40%

3,75

27%

2.25

44%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5