1.83

55%

3.50

29%

3.50

29%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5