1,57

64%

3.60

28%

5,00

20%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5