Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Shonan Bellmare - Athletico paranaise Thế giới - Ngân hàng Suruga Cup Hoàn thành

0: 4 (0: 1)

W 1 07.08.2
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Coritiba - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 2 (1: 0)

W 1 05.08.2020
Athletico paranaise - Coritiba Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 1 02.08.2020
Rắn chuông FC - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 2 29.07.2
Athletico paranaise - Rắn chuông FC Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

5: 1 (2: 1)

W 28 26,07.2020
Athletico paranaise - Londrina Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

5: 0 (5: 0)

W 3 23.07.2020
Londrina - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 1 (0: 0)

D 1 19.07.2020
Coritiba - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

4: 0 (3: 0)

L 11 15.03.2020
Athletico paranaise - Rio Branco pr Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 10 04.03.2020
Đường sắt - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 3 (0: 2)

W 9 01.03.2
Athletico paranaise - Cascavel Cr Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

5: 1 (2: 1)

W số 8 22.02.2
Athletico paranaise - Toledo EC Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

3: 0 (1: 0)

W 7 15.02.2
Rắn chuông FC - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 6 09.02.2
Athletico paranaise - Paraná Clube Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 1 (1: 0)

D 5 02.02.2
Cianorte - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

3: 1 (0: 1)

L 4 30.01.2020
Athletico paranaise - Londrina Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

4: 1 (0: 0)

W 3 25.01.2020
Athletico paranaise - PSTC Procopense Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 2 22.01.2020
CE Union - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 3 (0: 1)

W 1 18.01.2020
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Flamengo - Athletico paranaise Brazil - Super Cup do Brasil Hoàn thành

3: 0 (2: 0)

L 1 16.02.2020
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Athletico paranaise - Thể thao Recife Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 0 (1: 0)

W 38 26.02.2
bang hội - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 37 21.02.2
Athletico paranaise - Atletico Goianiense Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (0: 0)

W 36 14.02.2
Cô -rinh -tô - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

3: 3 (2: 2)

D 35 11.02.2
Athletico paranaise - Quốc tế Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 34 05.02.2
Ceará sc - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 2 (0: 0)

W 33 31.01.2
Athletico paranaise - Flamengo Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (1: 1)

W 32 24.01.2
Bahia - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 31 20.01.2021
Athletico paranaise - sao Paulo Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (1: 0)

D 30 17.01.2
Coritiba - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 29 09.01.2
Botafogo - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 2 (0: 1)

W 28 06.01.2
Athletico paranaise - Vasco da Gama Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

3: 0 (2: 0)

W 27 27.12.2020
Red Bull Bragantino - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

W 26 20.12.2020
Athletico paranaise - Atletico Mineiro Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

L 25 12.12.2020
Fluminense - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

3: 1 (1: 1)

L 24 05.12.2020
cây cọ - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

3: 0 (2: 0)

L 23 28.11.2020
Athletico paranaise - Thánh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 22 21.11.2020
Atletico Mineiro - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 2 (0: 2)

W 6 18.11.2020
Goiás - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

W 21 14.11.2020
Athletico paranaise - Sức mạnh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (0: 1)

W 20 07.11.2020
Thể thao Recife - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 19 01.11.2020
Athletico paranaise - bang hội Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 2 (1: 0)

L 18 25.10.2020
Atletico Goianiense - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (1: 0)

D 17 17.10.2020
Athletico paranaise - Cô -rinh -tô Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

L 16 15.10.2020
Quốc tế - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (2: 1)

L 15 11.10.2020
Athletico paranaise - Ceará sc Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 14 08.10.2020
Flamengo - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

3: 1 (0: 0)

L 13 04.10.2020
Athletico paranaise - Bahia Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 12 26.09.2020
Athletico paranaise - Coritiba Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

W 10 12.09.2020
Athletico paranaise - Botafogo Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (0: 0)

D 9 09.09.2020
Vasco da Gama - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

L số 8 06.09.2020
Athletico paranaise - Red Bull Bragantino Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (1: 1)

D 7 02.09.2020
Atletico Mineiro - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Bị hủy bỏ -:- - 6 29.08.2020
sao Paulo - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 11 26.08.2020
Athletico paranaise - Fluminense Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

L 5 22.08.2020
Athletico paranaise - cây cọ Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

L 4 19.08.2020
Thánh - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

3: 1 (2: 0)

L 3 16.08.2020
Athletico paranaise - Goiás Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (1: 1)

W 2 12.08.2020
Sức mạnh - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 2 (0: 2)

W 1 08.08.2020
Athletico paranaise - Cô -rinh -tô Brazil - Series A Brazil A Bị hủy bỏ -:- - 16 18.07.2020
Quốc tế - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 15 11.07.2020
Athletico paranaise - Ceará sc Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 14 08.07.2020
Flamengo - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 13 04.07.2020
Athletico paranaise - Bahia Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 12 01.07.2020
sao Paulo - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 11 27.06.2020
Athletico paranaise - Coritiba Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 10 24.06.2020
Athletico paranaise - Botafogo Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 9 20.06.2020
Vasco da Gama - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - số 8 17.06.2020
Athletico paranaise - Red Bull Bragantino Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 7 13.06.2020
Atletico Mineiro - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 6 10.06.2020
Athletico paranaise - Fluminense Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 5 30.05.2020
Athletico paranaise - cây cọ Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 4 23.05.2020
Thánh - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 3 16.05.2020
Athletico paranaise - Goiás Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 2 09.05.2020
Sức mạnh - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 1 02.05.2020
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Rắn chuông FC - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

2: 1 (0: 1)

L 08.09.2021
Athletico paranaise - Rắn chuông FC Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 1 (0: 0)

D 01.09.2021
Athletico paranaise - Paraná Clube Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 3 16.06.2021
Paraná Clube - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

0: 2 (0: 0)

W 3 24.05.2021
Athletico paranaise - Paraná Clube Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - 3 20.05.2021
Toledo EC - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

W 11 15.05.2021
Athletico paranaise - Londrina Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 2 (0: 2)

L 10 12.05.2021
Athletico paranaise - Maringá fc Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

2: 2 (1: 1)

D 9 09.05.2021
Athletico paranaise - Coritiba Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

2: 1 (0: 0)

W 7 06.05.2021
Azuriz fc pr - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

L số 8 03.05.2021
Paraná Clube - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

W 5 30.04.2021
Athletico paranaise - Rio Branco pr Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

2: 0 (0: 0)

W 6 25.04.2021
Athletico paranaise - Cascavel Cr Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

3: 1 (2: 1)

W 4 22.04.2021
Toledo EC - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - 11 18.04.2021
Athletico paranaise - Đường sắt Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

0: 4 (0: 0)

L 2 17.04.2021
Athletico paranaise - Maringá fc Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - 9 11.04.2021
Rắn chuông FC - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

2: 1 (1: 1)

L 3 04.04.2021
Azuriz fc pr - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - số 8 04.04.2021
Athletico paranaise - Coritiba Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - 7 31.03.2021
Athletico paranaise - Rio Branco pr Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - 6 27.03.2021
Athletico paranaise - Cascavel Cr Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - 4 20.03.2021
Rắn chuông FC - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - 3 14.03.2021
Athletico paranaise - Đường sắt Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Bị hủy bỏ -:- - 2 07.03.2021
Cianorte - Athletico paranaise Brazil - Paranya, 1 Sư đoàn Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 27.02.2021
# Đội Chơi Bàn thắng Ở đằng trước Chống lại Khác Thắng Vẽ tranh Mất đi Pts 5 cuối cùng
1 Rắn chuông FC 3 3: 0 3 0 +3 3 0 0 9 9
2 Cianorte 3 6: 3 6 3 +3 2 1 0 7 7
3 Coritiba 2 3: 1 3 1 +2 2 0 0 6 6
4 Rio Branco pr 2 1: 0 1 0 +1 1 1 0 4 4
5 Paraná Clube 2 2: 1 2 1 +1 1 0 1 3 3
6 Toledo EC 3 1: 3 1 3 -hai 1 0 2 3 3
7 Londrina 3 5: 5 5 5 0 0 3 0 3 3
số 8 Azuriz fc pr 3 2: 3 2 3 -1 0 2 1 2 2
9 Maringá fc 3 1: 2 1 2 -1 0 2 1 2 2
10 Đường sắt 2 1: 2 1 2 -1 0 1 1 1 1
11 Athletico paranaise 1 0: 1 0 1 -1 0 0 1 0 0
12 Cascavel Cr 3 1: 5 1 5 -4 0 0 3 0 0
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Athletico paranaise - Red Bull Bragantino Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

W 1 20.11.2021
Athletico paranaise - Peñarol Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

2: 0 (1: 0)

W 2 01.10.2021
Peñarol - Athletico paranaise Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

1: 2 (1: 1)

W 2 24.09.2021
Câu lạc bộ Athletico Paranaise - Quito Ldu Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

4: 2 (2: 2)

W 3 19.08.2021
Quito Ldu - Câu lạc bộ Athletico Paranaise Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 3 12.08.2021
Câu lạc bộ Athletico Paranaise - Cali America Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

4: 1 (1: 0)

W 4 21.07.2021
Cali America - Câu lạc bộ Athletico Paranaise Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

W 4 14.07.2021
Athletico paranaise - Auki Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

4: 0 (2: 0)

W 6 28.05.2021
Athletico paranaise - FBC Melgar Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

W 5 20.05.2021
Metropolitanos - Athletico paranaise Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

W 4 11.05.2021
FBC Melgar - Athletico paranaise Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 3 05.05.2021
Athletico paranaise - Metropolitanos Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 2 28.04.2021
Auki - Athletico paranaise Nam Mỹ - Conmebol Sudamericana Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

W 1 21.04.2021
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Thể thao Recife - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (1: 1)

D 38 10.12.2021
Athletico paranaise - cây cọ Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 37 06.12.2021
Athletico paranaise - CUIABá Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 35 03.12.2021
Cô -rinh -tô - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 36 28.11.2021
sao Paulo - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 34 25.11.2021
Athletico paranaise - Atletico Mineiro Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

L 33 16.11.2021
Quốc tế - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (1: 1)

L 32 13.11.2021
Athletico paranaise - Thánh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

L 29 30.10.2021
Sức mạnh - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

3: 0 (2: 0)

L 28 23.10.2021
Athletico paranaise - Fluminense Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

L 27 17.10.2021
Chapecoense - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (0: 0)

D 26 13.10.2021
Athletico paranaise - Bahia Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 2 (0: 1)

L 25 09.10.2021
Atletico Goianiense - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 2 (0: 1)

W 24 06.10.2021
Flamengo - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

3: 0 (3: 0)

L 23 03.10.2021
Athletico paranaise - bang hội Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

4: 2 (2: 0)

W 22 26.09.2021
Athletico paranaise - Juventude Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (0: 0)

W 21 18.09.2021
América Mineiro - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 0 (0: 0)

L 20 11.09.2021
Athletico paranaise - Thể thao Recife Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 19 05.09.2021
cây cọ - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (1: 0)

L 18 29.08.2021
Athletico paranaise - Cô -rinh -tô Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

L 17 22.08.2021
CUIABá - Câu lạc bộ Athletico Paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 16 15.08.2021
Câu lạc bộ Athletico Paranaise - sao Paulo Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 2 (1: 2)

L 15 07.08.2021
Atletico Mineiro - Câu lạc bộ Athletico Paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 0 (0: 0)

L 14 01.08.2021
Câu lạc bộ Athletico Paranaise - Quốc tế Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (2: 0)

W 13 25.07.2021
Ceará sc - Câu lạc bộ Athletico Paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 12 17.07.2021
Câu lạc bộ Athletico Paranaise - Red Bull Bragantino Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 2 (1: 1)

D 11 10.07.2021
Thánh - Câu lạc bộ Athletico Paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (1: 1)

L 10 06.07.2021
Câu lạc bộ Athletico Paranaise - Sức mạnh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (2: 0)

W 9 03.07.2021
Fluminense - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 4 (1: 1)

W số 8 30.06.2021
Athletico paranaise - Chapecoense Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 2 (1: 1)

D 7 27.06.2021
Bahia - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (1: 1)

L 6 25.06.2021
Athletico paranaise - Atletico Goianiense Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (1: 1)

W 5 20.06.2021
Athletico paranaise - Flamengo Brazil - Series A Brazil A Hoãn lại -:- - 4 17.06.2021
bang hội - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

W 3 13.06.2021
Juventude - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 3 (0: 0)

W 2 06.06.2021
Athletico paranaise - América Mineiro Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 1 30.05.2021
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Thánh - Khỏe mạnh Brazil - Series A Brazil A Chưa bắt đầu -:- - 28 28.09.2022
Khỏe mạnh - CUIABá Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 2 (2: 1)

D 27 18.09.2022
Avaí - Khỏe mạnh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (1: 0)

D 26 11.09.2022
Khỏe mạnh - Fluminense Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

W 25 03.09.2022
Ceará - Khỏe mạnh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 24 28.08.2022
Khỏe mạnh - América Mineiro Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (1: 0)

D 23 21.08.2022
Flamengo - Khỏe mạnh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

5: 0 (0: 0)

L 22 14.08.2022
Atletico Mineiro - Khỏe mạnh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 3 (1: 0)

W 21 07.08.2022
Khỏe mạnh - sao Paulo Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 20 31.07.2022
Botafogo - Khỏe mạnh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 0 (1: 0)

L 19 24.07.2022
Khỏe mạnh - Atletico Goianiense Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

4: 1 (2: 0)

W 18 20.07.2022
Khỏe mạnh - Quốc tế Brazil - Series A Brazil A Chưa bắt đầu -:- - 17 16.07.2022
Goiás EC - Khỏe mạnh Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

2: 1 (2: 0)

L 16 09.07.2022
cây cọ - Câu lạc bộ Athletico Paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 2 (0: 1)

W 15 03.07.2022
Athletico paranaise - Red Bull Bragantino Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

4: 2 (3: 0)

W 14 25,06.2022
Coritiba - Athletico paranaise Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

W 13 19.06.2022
Athletico paranaise - Cô -rinh -tô Brazil - Series A Brazil A Hoàn thành

1: 1 (0: 1)

D 12 16.06.2022
Sức mạnh -