1.91

52%

3,40

29%

3,40

29%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5