1.04

96%

15.00

7%

34,00

3%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5