2.25

44%

3.25

31%

2,75

36%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5