1.25

80%

5,00

20%

8,00

13%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5