1.40

71%

4.50

22%

5,50

18%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5