3,80

26%

3.30

30%

1.83

55%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5