2.05

49%

3.10

32%

3.30

30%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5