3,40

29%

2,70

37%

2.20

45%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5