2.38

42%

3.00

33%

2,80

36%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5