5,00

20%

4,00

25%

1,53

65%

1,53 Đúng BTS Không 2.38

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5

Phù hợp dự đoán

Sự dự đoán:

Đội khách sẽ thắng trong trận đấu

Xác suất: 57%

Hình thức nhóm

Không có dữ liệu biểu mẫu nhóm có sẵn cho trận đấu này!