2,40

42%

3.10

32%

3.20

31%

2.20 Đúng BTS Không 1.62

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5