1.73

58%

3.10

32%

4,75

21%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5