1,53

65%

3,75

27%

5,00

20%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5