3.25

31%

4,00

25%

1.80

56%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5