2.10

48%

3.25

31%

3.00

33%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5