1.62

62%

3.60

28%

4.50

22%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5