2.50

40%

3.00

33%

2.60

38%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5