Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Đồ đạc - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 3 28.04.2021
Tham gia ville - Đồ đạc Brazil - Catarinense Hoàn thành

2: 2 (2: 1)

D 3 25.04.2021
Hercílio Luz - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoàn thành

4: 3 (2: 2)

L 11 22.04.2021
Tham gia ville - Đồ đạc Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 10 18.04.2021
Figueirense - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 1 (1: 1)

D 9 11.04.2021
Hawaii - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 5 08.04.2021
Tham gia ville - Chapecoense Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 3 (0: 1)

L số 8 03.04.2021
Grêmio thể thao Juventus - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoàn thành

3: 2 (1: 1)

L 7 31.03.2021
Tham gia ville - Criciuma Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

W 6 28.03.2021
Tham gia ville - Concord Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 1 (1: 1)

D 4 20.03.2021
Câu lạc bộ Atlético Metropolitano - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

W 3 13.03.2021
Tham gia ville - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 2 11.03.2021
Tham gia ville - Concord Brazil - Catarinense Bị hủy bỏ -:- - 4 07.03.2021
Câu lạc bộ Atlético Metropolitano - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoãn lại -:- - 3 04.03.2021
Tham gia ville - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Bị hủy bỏ -:- - 2 28.02.2021
EC thịnh vượng - Tham gia ville Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

W 1 25.02.2021
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Tham gia ville - Uberlândia Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

2: 1

W 4 02.10.2021
Uberlândia - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 0

L 4 26.09.2021
Bangu Atlético Clube - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 1

D 5 11.09.2021
Tham gia ville - FC Cascavel Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

3: 1

W 14 04.09.2021
Aimoré - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 13 28.08.2021
Grêmio thể thao Juventus - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 1

W 1 21.08.2021
Tham gia ville - Cn Marcílio Dias Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 1

D 11 14.08.2021
Tham gia ville - Rio Branco pr Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

3: 0 (2: 0)

W 10 07.08.2021
Caxias - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 9 01.08.2021
Tham gia ville - Esportivo Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D số 8 24.07.2021
Esportivo - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 1

W 7 17.07.2021
Tham gia ville - Caxias Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

2: 0

W 6 10.07.2021
Rio Branco pr - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

0: 0

D 5 04.07.2021
Cn Marcílio Dias - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 1 (0: 0)

D 4 26.06.2021
Tham gia ville - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 0

W 3 19.06.2021
Tham gia ville - Aimoré Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

W 2 12.06.2021
FC Cascavel - Tham gia ville Brazil - Sê -ri Brazil D Hoàn thành

3: 3

D 1 05.06.2021