5,50

18%

4.20

24%

1.44

69%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5