lịch vietnam đá Các điều khoản và điều kiện

Thông tin chung

Chào mừng bạn đến gmz2.com. Các điều khoản dịch vụ sau ("TOS") áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web Betmagician, bao gồm quyền truy cập vào các dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây) và nội dung (như được định nghĩa dưới đây) có sẵn thông qua trang web. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng Trang web, truy cập Nội dung và/hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận dịch vụ này khi chúng áp dụng cho bạn và việc sử dụng và truy cập của bạn.

Sao chép và lưu thông nội dung văn bản và đồ họa của người Betmagician bị cấm nghiêm ngặt mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu trang web.

Nội dung của trang web Betmagician dành cho người dân trên 18 tuổi (ở một số quốc gia cho những người trên 21 tuổi).

Một khách truy cập là một người truy cập trang web Betmagician. Một khách hàng là một người, người trả tiền cho thuê bao Betmagician để truy cập nội dung trang web cao cấp.

Nội dung của trang web Betmagician chỉ là thông tin và chủ sở hữu không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web, mà Betmagician đề cập đến.

Chủ sở hữu của trang web Betmagician không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do khách truy cập hoặc người dùng của trang web Betmagician gây ra, do việc sử dụng thông tin từ Betmagician.

Betmagician có quyền thay đổi thông tin được nêu tại trang web Betmagician bất cứ lúc nào.

Điều khoản và điều kiện sử dụng chung

Chào mừng bạn đến với www.gmz2.com, đây là những điều khoản và điều kiện (điều kiện trực tuyến), áp dụng cho việc sử dụng trang web của bạn (người dùng trên mạng). Bằng cách truy cập bất kỳ phần nào (bao gồm các tên miền phụ) của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và được coi là đã được chấp nhận và hiểu tất cả các điều kiện.

Trang web được cung cấp vì lợi ích của người dùng từ 18 tuổi trở lên (ở một số quốc gia cho những người trên 21 tuổi). Nếu bạn không trên 18 tuổi hoặc không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện, bạn không được sử dụng Trang web và chúng tôi sẽ có quyền hạn chế hoặc ngăn chặn quyền truy cập của bạn vào Trang web.

Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và nếu bạn không chấp nhận các điều kiện, không sử dụng trang web.

Tham khảo "bạn", "người dùng" hoặc "người dùng"/người dùng của bạn là một tham chiếu đến bất kỳ người nào sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Betmagician và/hoặc bất kỳ người dùng nào đã đăng ký của Betmagician.

Dịch vụ

Betmagician là một thuật toán phần mềm tạo ra các dự đoán thể thao, phân tích, thống kê và sự thật thú vị (cũng được tạo bởi thuật toán phần mềm) về các sự kiện thể thao và chỉ cho mục đích giải trí. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ loại đánh bạc.

Betmagician cung cấp quyền truy cập vào nội dung cao cấp được tạo bởi dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web và bản tin email. Truy cập dựa trên một mô hình đăng ký. Nội dung cao cấp bao gồm các dự đoán về kết quả của các sự kiện thể thao trong tương lai

Thuật toán độc đáo của chúng tôi tạo ra nội dung dựa trên số liệu thống kê và phân tích tin tức.

Betmagician không lấy tiền bằng cách đánh bạc. Betmagician không chấp nhận bất kỳ hình thức đánh bạc, cá cược hoặc đặt cược.

Betmagician không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chiến thắng, thua lỗ hoặc thiệt hại nào cho người dùng, trực tiếp hoặc gián tiếp, là kết quả của việc sử dụng thông tin này để đánh bạc hoặc đặt cược.

Bằng cách đăng ký một bản tin định kỳ, bạn đang đồng ý và cho phép chúng tôi gửi email cho bạn có chứa phân tích miễn phí và hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này cho bạn miễn phí và đảm bảo với bạn rằng email hoặc thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, giao dịch hoặc tặng cho bất kỳ ai. Để được thêm vào danh sách bản tin của chúng tôi, chỉ đơn giản là.

Thời gian hoạt động và hiệu suất dịch vụ

Betmagician không đảm bảo thời gian hoạt động 100% cho bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng đến gần nó nhất có thể. Lý do cho điều này là bảo trì cần thiết như nâng cấp, cập nhật, các vấn đề mạng có thể, lỗi máy, v.v.

Một số dịch vụ được biết là có những gì trong ngành công nghiệp máy tính được gọi là một vụ tai nạn. Điều này xảy ra khi một dịch vụ hoặc ứng dụng không phản hồi trong khung thời gian. Chúng tôi, với tư cách là một công ty, sẽ không chịu trách nhiệm nếu một số dịch vụ của chúng tôi bị hỏng hoặc nếu máy chủ không cung cấp nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ độ trễ hoặc thời gian chết phía máy chủ.

Betmagician có quyền để máy chủ vật lý của chúng tôi xuống để bảo trì. Tất cả bảo trì thường được công bố trước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể không thể đảm bảo một môi trường làm việc an toàn.

Mất dữ liệu và bảo vệ

Betmagician không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất dữ liệu nào sau lỗi máy vật lý, sửa đổi xấu và sao lưu tham nhũng. Chúng tôi không sao lưu bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào ngoài việc lưu trữ web.

Hủy đăng ký

Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng bạn phải hủy đăng ký của mình trước khi gia hạn trong một tháng tiếp theo để tránh bị tính phí cho phí đăng ký vào tháng tới. Nếu bạn hủy đăng ký của mình, việc hủy sẽ có hiệu lực vào cuối thời gian đăng ký hàng tháng hiện tại.

Hoàn lại tiền

Hoàn lại tiền sẽ không được cung cấp cho bất kỳ đăng ký. Chúng tôi không cung cấp tín dụng, hoàn lại tiền hoặc thanh toán theo tỷ lệ cho các đăng ký bị hủy vào giữa tháng. Trong hoàn cảnh như vậy, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào đăng ký của mình cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán hàng tháng.

Hoàn lại tiền được cung cấp vì thời gian ngừng hoạt động của máy chủ trong một khoảng thời gian dài hơn 7 ngày liên tục. Tuy nhiên, nếu một trường hợp như vậy xảy ra, việc hoàn lại sẽ không được áp dụng tự động và khoản hoàn trả sẽ chỉ có sẵn trên yêu cầu của người dùng. Tùy thuộc vào người dùng cá nhân để yêu cầu hoàn lại tiền.

Yêu cầu hoàn lại tiền

Nếu bạn đủ điều kiện để được hoàn lại tiền, bạn cần thực hiện yêu cầu qua email. Bạn phải bao gồm các thông tin sau trong yêu cầu của bạn:

Giao dịch xác định thông tin (ví dụ: email tài khoản, số giao dịch, ngày mua).

Bất kỳ thông tin bổ sung nào mà nhóm dịch vụ khách hàng yêu cầu để xử lý yêu cầu hoàn lại tiền của bạn.

Yêu cầu thanh toán

Người dùng sẽ được Betmagician lập hóa đơn trước cho đăng ký được cung cấp. Trước khi đăng ký có sẵn để sử dụng, người dùng phải chấp nhận các điều kiện như được trình bày. Người dùng, bằng cách mua dịch vụ của chúng tôi trong khoảng thời gian mong muốn, được truy cập vào nội dung cao cấp của thành viên.

chính sách cập nhật

Betmagician có quyền thay đổi tất cả chính sách của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bất kỳ người dùng nào. Tùy thuộc vào người dùng cá nhân để kiểm tra các bản cập nhật một cách thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn (như đã đề cập trong chính sách bảo mật của chúng tôi) để gửi email một khi các thay đổi đoạn lớn hơn được thực hiện hoặc thêm vào. Các nhân viên phụ trách các chỉnh sửa quyết định khi thông báo cho người dùng là cần thiết.

Quảng cáo trên một người Betmagician

Betmagician có quyền quảng cáo các công ty cá cược thể thao. Là một nhà quảng cáo, Betmagician sẽ kiếm được lợi nhuận với một chương trình liên kết được cung cấp bởi các công ty cá cược thể thao này.

Tiếp xúc

Nếu bạn có thắc mắc về các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Betmagician thông qua Mâu liên hệ.