4.20

24%

4.33

23%

1,55

65%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5