Đội: Remo U20
Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Remo U20 - Thủ đô FC U20 Brazil - U20 Copa do Brasil Chưa bắt đầu -:- - 16 28.09.2022