1.70

59%

3,80

26%

3,80

26%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5