2.60

38%

3,75

27%

2.20

45%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5