1.80

56%

3.50

29%

3.60

28%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5