Đặt cược miễn phí £ 20
Đặt cược miễn phí £ 30
Tiền thưởng
£ 10 đặt cược miễn phí
Đặt cược miễn phí £ 20
Đặt cược miễn phí £ 30
Tiền thưởng
£ 10 đặt cược miễn phí

Grand National Lucky Dip

Chúng tôi đã chọn một con ngựa quốc gia lớn một cách ngẫu nhiên cho bạn. Bạn cũng có thể chọn con ngựa của bạn dựa trên dấu hiệu ngôi sao của nó, màu của lụa jockeys hoặc nơi con ngựa được huấn luyện. Chúc may mắn!

Thời gian Minella

Tuổi ngựa: 9 Huấn luyện viên: Henry de Bromhead Tay đua: Rachael Blackmore Dấu hiệu Ngôi sao ngựa: cung Song Ngư Ngựa được huấn luyện tại: Ireland Màu lụa tay đua: màu xanh lá