2,75

36%

3.20

31%

2,70

37%

1,95 Đúng BTS Không 1.80

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5