1.67

60%

3,40

29%

4.50

22%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5