1.67

60%

3.60

28%

4.20

24%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5