1,53

65%

4,00

25%

4,75

21%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

5/5