Đặt cược miễn phí £ 20
Đặt cược miễn phí £ 30
Tiền thưởng
£ 10 đặt cược miễn phí
Đặt cược miễn phí £ 20
Đặt cược miễn phí £ 30
Tiền thưởng
£ 10 đặt cược miễn phí

Orange Grand National Horse

Dưới đây được liệt kê tất cả những con ngựa chạy trong Grand National, nơi các màu sắc của J Racer có chứa màu cam. Bạn cũng có thể chọn con ngựa của bạn bằng dấu hiệu ngôi sao của con ngựa, nơi nó đến từ, hoặc chỉ cần một cú nhúng may mắn. Chúc may mắn!

FortesTHER

Tuổi ngựa: số 8 Huấn luyện viên: Henry Daly Tay đua: Hugh Nugent Dấu hiệu Ngôi sao ngựa: chòm sao Kim Ngưu Ngựa được huấn luyện tại: Anh - Midlands Màu lụa tay đua: Quả cam