Đặt cược miễn phí £ 20
Đặt cược miễn phí £ 30
Tiền thưởng
£ 10 đặt cược miễn phí
Đặt cược miễn phí £ 20
Đặt cược miễn phí £ 30
Tiền thưởng
£ 10 đặt cược miễn phí

Ngựa quốc gia màu hồng

Dưới đây được liệt kê tất cả những con ngựa chạy trong Grand National, nơi các màu sắc có màu hồng. Bạn cũng có thể chọn con ngựa của bạn bằng dấu hiệu ngôi sao của con ngựa, nơi nó đến từ, hoặc chỉ cần một cú nhúng may mắn. Chúc may mắn!

Bữa tiệc poker

Tuổi ngựa: 10 Huấn luyện viên: Henry de Bromhead Tay đua: Robbie Power Dấu hiệu Ngôi sao ngựa: cung Song Ngư Ngựa được huấn luyện tại: Ireland Màu lụa tay đua: Hồng

Brahma Bull

Tuổi ngựa: 11 Huấn luyện viên: Willie Mullins Tay đua: Brian Hayes Dấu hiệu Ngôi sao ngựa: chòm sao Kim Ngưu Ngựa được huấn luyện tại: Ireland Màu lụa tay đua: Hồng