1.09

92%

9,50

11%

21.00

5%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5