1.91

52%

3.30

30%

4.20

24%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5