2.30

43%

3.60

28%

2.50

40%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5