Để bắt đầu theo dõi các nhóm, hãy truy cập trang nhóm, nhấp vào một ngôi sao theo hình ảnh ở trên

Chọn các đội yêu thích của bạn