1.44

69%

3,75

27%

6,50

15%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5