1.70

59%

3.50

29%

4.20

24%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5